Instruccions per a l'ús de l'Acreditació. El termini màxim de sol·licitud per a les festes té com a data límit el Dijous 21 de setembre a les 23:00 Hores, en cas de sol·licitar una acreditació únicament per a uns actes, es podrà realitzar fins a dues hores abans del mateix. La federació de Moros i Cristians Sant Blai d'Altea es reserva el dret de rebutjar qualsevol de l'Autorització que no estigui presentada correctament en hora i data anteriorment indicats, les autoritzacions d'acreditacions seran notificades per correu electrònic així mateix les acreditacions acceptades s'enviaran per email, hauran de imprimir i portar-se en un lloc visible.
Powered by 123ContactForm | Reportar abuso

La sol·licitud de l'acreditació implica l'acceptació de les normes per al seu us indicades al botó"Normes Premsa"
 
Top